Aktualności
Kurs Techniki Badań Audiologicznych

[.. więcej informacji ..]Specjalizacja w dziedzinie neurologopedii

Komunikat nr 1/2018 (2018-01-31)

Informujemy, że Szpital Kliniczny im. H. Święckiego UM w Poznaniu posiadający akredytację na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie neurologopedii dysponujący na chwilę obecną 15 miejscami szkoleniowymi, wnosi do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wniosek o uruchomienie postępowania kwalifikacyjnego.
ikona PDF więcej informacji plik PDFKomunikat nr 3/2017 (2017-07-21)

Staż w Katedrze i Klinice Foniatrii i Audiologii
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49
Kierownik specjalizacji - dr hab. n. med. Bożena Wiskirska-Woźnica
Opiekun stażu - dr Anna Żebryk-Stopa
09-13.10.2017. - godz. 11:00 (wszystkie osoby)
(Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii; ptr. II; obowiązuje ubranie ochronne)

oprac. Anna Żebryk-Stopa
Kursy specjalizacyjne z audiologii i foniatriiaktualizacja:  2018-01-31