Strona Główna O Katedrze Dla studentów Kształcenie podyplomowe Kontakt
logo UMP
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytecki Szpital Kliniczny, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
logo SK
logo KFiA

O Katedrze i Klinice Foniatrii i Audiologii

Klinika Foniatrii i Audiologii Katedry Chorób Ucha, Nosa, Gardła i Krtani powstała w 1982 roku.
W skład Kliniki wchodzą: oddział kliniczny, poradnia przykliniczna oraz pracownia badań elektrofizjologicznych narządu słuchu i głosu.
Z dniem 1 czerwca 2000 r. uległa przekształceniu w Katedrę i Klinikę Foniatrii i Audiologii.

Kierownikiem Kliniki i poźniejszej Katedry w latach 1982-2001 był Prof. dr hab. n. med. dr h.c. Antoni Pruszewicz.
W latach 2001-2008 kierownikiem Katedry był Prof. dr hab. n. med. dr h.c. Andrzej Obrębowski.
W latach 2008-2017 kierownikiem Katedry była Dr hab. n. med. Bożena Wiskirska-Woźnica.
W latach 2017-2020 obowiązki kierownika Katedry pełniła Dr hab. n. med. Alicja Sekula.
Od roku 2021 kierownikem Katedry jest Dr hab. n. med. Michał Karlik.