O Katedrze i Klinice Foniatrii i Audiologii...

Klinika Foniatrii i Audiologii Katedry Chorób Ucha, Nosa, Gardła i Krtani powstała w 1982 roku. W skład Kliniki wchodzą: oddział kliniczny, poradnia przykliniczna oraz pracownia badań elektrofizjologicznych narządu słuchu i głosu.
Z dniem 1 czerwca 2000 r. uległa przekształceniu w Katedrę i Klinikę Foniatrii i Audiologii.

Kierownikiem Kliniki i poźniejszej Katedry w latach 1982-2001 był Prof. Antoni Pruszewicz.
W latach 2001-2008 kierownikiem Katedry był Prof. Andrzej Obrębowski.
Od 01.10.2008 kierownikiem Katedry została Dr hab. med. Bożena Wiskirska-Woźnica.kulka Pracownicy, adresy, telefony...

kulka Rozwój naukowy (awanse)Główne kierunki badań naukowych Kliniki:
 1. Kompleksowa rehabilitacja chorych po całkowitym usunięciu krtani
 2. Endokrynologicznie uwarunkowane zaburzenia głosu, mowy i słuchu
 3. Obiektywna topodiagnostyka uszkodzenia drogi słuchowej
 4. Zaburzenia słuchu, głosu, mowy i języka w niektórych schorzeniach neurologicznych
 5. Zaburzenia głosu, mowy, języka i słuchu w wadach wrodzonych twarzoczaszki
 6. Badania doświadczalne nad możliwością akustycznego skryningowego różnicowania czynnościowych i organicznych zaburzeń głosu
 7. Badania olfakto-gustometryczne w schorzeniach endokrynologicznych, metabolicznych i neurologicznych
 8. Zachowanie się narządu słuchu, węchu i smaku w wieku starczym
 9. Dysfagia w schorzeniach ORL


Wprowadzanie nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych
 1. Zasady obiektywnej topodiagnostyki narządu słuchu wg cross check principle w oparciu o audiometrię impedancyjną, badanie otoemisji i audiometrię odpowiedzi wywołanych
 2. Wprowadzenie po raz pierwszy w Polsce rejestracji odpowiedzi o średnim czasie utajenia (MLR)
 3. Badania biochemiczne i elektrofizjologiczne w jąkaniu
 4. Postępowanie w nagłych niedosłuchach odbiorczych
 5. Obiektywne badania nosowania otwartego
 6. Fonochirurgia
 7. Organizacja badań kwalifikacyjnych i opracowanie modelu rehabilitacji u osób po wszczepie ślimakowym
 8. Leczenie chirurgiczne niedosłuchów przewodzeniowych zakotwiczonych aparatami słuchowymi (BAHA) i niedosłuchów odbiorczych wszczepami ślimakowymi
 9. Zasady profilaktyki i leczenia egzogennie uwarunkowanych zaburzeń wirylizacyjnych głosu
 10. Wprowadzenie zestawu testów lingwistycznych do badania słuchu za pomocą audiometrii mowy i treningu słuchowego
 11. Wprowadzenie techniki obliczania progu słuchowego za pomocą audiometrii impedancyjnej
 12. Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja szumów usznych


Klinika Foniatrii i Audiologii prowadzi w ramach zajęć klinicznych z otolaryngologii seminaria i ćwiczenia z zakresu zaburzeń procesu komunikatywnego dla studentów Wydziału Lekarskiego, Stomatologii i oddziału anglojęzycznego według własnego programu. Od 1993 r. pracownicy Kliniki biorą udział w kształceniu logopedów na Wydziale Studiów Edukacyjnych i protetyków słuchu w Instytucie Akustyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Klinice prowadzone są cztery razy w roku kursy doskonalące organizowane przez Centrum Medycznego Szkolenia Podyplomowego w Warszawie oraz indywidualne szkolenia specjalizacyjne z zakresu foniatrii i audiologii.wejście do szpitalaklinika
foto: pracownicy Kliniki - 24 maja 2011 r.

aktualizacja:  2018-01-31