Strona Główna O Katedrze Dla studentów Kształcenie podyplomowe Kontakt
logo UMP
Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytecki Szpital Kliniczny, 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
logo SK
logo KFiA

Kształcenie podyplomowe

Fakultet emisja głosu Specjalizacja z audiologii i foniatrii Specjalizacja z neurolopedii Kurs techniki badań audiologicznych
ładowanie danych